• RSS
Lån Låntyper KKcita

KKcita lån med variabel rente

 

Lånets egenskaber

KKcita er et lån med variabel rente som har CITA som re­ferencerente. Lånet kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser.
 

Rente

Renten fastlægges typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder af gangen efter aftale. Renten fastsættes 2 bankdage før renteperiodens start som 3 eller 6 måneders CITA + fast tillæg eller fradrag. Tillægget eller fradraget fastsættes ved lånets optagelse og gælder i den aftalte periode. Perioden kan være en del af løbetiden, eller hele lånets løbetid.
 

Bidrag

Bidraget fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner.
 

Afvikling

Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret.
 

Kurs

Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling.
 

Indfrielse

Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rente­type med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor tillægget er aftalt.

Såfremt lånet ønskes indfriet eller omlagt i den periode tillægget er aftalt for, vil indfrielsen ske til en markedsværdi, der beregnes af KommuneKredit. Markedsværdien kan være større eller mindre end lånets restgæld.
 

Fordele

Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at renteudgiften på KKcita vil være lavere end renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid.

Lånet kan med fordel optages, hvis man ønsker et fast tillæg eller fradrag til et officielt renteindeks.
 

Risici

Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger.

 

Brochuren for KKcita kan downloades her:

 

 


 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762