• RSS
Lån Låntyper Obligationslån RT

Obligationslån - lån med rentetilpasning

 

Lånets egenskaber

Obligationslån er standardiserede lån med faste terminer. Når låntager optager et rentetilpasningslån, udsteder KommuneKredit den mængde obligationer (obligationsrestgæld), der skal til for at opnå det ønskede provenu (kontantrestgæld). Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser.
 

Rente

Lånet rentetilpasses efter aftale, dog med mindst ét år ad gangen. Renten (kontantlånsrenten) beregnes ud fra salgskursen og kuponrenten på de obligationer, der udstedes.
 

Bidrag

Der er pt. fastsat et bidrag på 0,08% på obligationslån. Der beregnes p.t. ingen andre gebyrer eller provisioner.
 

Afvikling

Lånet ydes som annuitetslignende lån med kvartårlige ydelser. Lånets afvikling vil være afhængig af obligationsseriernes vilkår og kan derfor ikke fastlægges helt så individuelt som på de fleste andre lån i KommuneKredit.

Så længe den ordinære afvikling følges, er det kontantrestgælden, der nedskrives med de erlagte afdrag. Ved førtidig indfrielse er det obligationsrestgælden, der skal indfries.
 

Kurs

Lånet er et kontantlån der udbetales til kurs 100, og de bagvedliggende obligationer afregnes til markedskurs.
 

Indfrielse

Førtidig indfrielse kan ske gennem køb af de bagvedliggende obligationer. Det er således obligationsrestgælden og ikke kontantlånsrestgælden, der skal indfries.

I forbindelse med refinansieringen (rentetilpasningen) kan lånet indfries til kurs 100.
 

Fordele

Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at udviklingen i renten medfører, at renteudgiften på rentetilpasningslånet som følge af den løbende rentetilpasning vil ligge under renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid.
 

Risici

Lånetager skal have likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten er steget ved en rentetilpasning.

 
Download brochure som PDF

 

Skriv til: Udlånsafdelingen

 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762