• RSS
Lån OPP Om OPP
Om OPP

 

 

OPP er en organisationsmodel, som anvendes i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Modellen er bl.a. kendetegnet ved, at projektering, opførelse, drift og vedligehold udbydes i én samlet aftale i en længerevarende periode, typisk 20-25 år.

 

Totaløkonomi og risikodeling er ofte de væsentligste argumenter for at anvende OPP-modellen. Flere risici overføres typisk til OPP-leverandøren sammenholdt med traditionelle byggeprojekter. Ansvaret for bl.a. overholdelse af tidsplaner, budgetter, vedligeholdelsesplaner og funktionsdygtighed overlades til OPP-leverandøren i en længerevarende periode.

 

Koblingen mellem opførelse og drift er helt central i OPP-modellen, da det netop er denne kobling, som tilskynder til et langsigtet fokus på optimering af byggeriets totaløkonomi.

 

Fordele ved OPP

Følgende fordele bliver ofte fremhævet ved OPP:

  • Optimeret totaløkonomi
  • Forbedret risikodeling
  • Innovation i opgaveløsningen
  • Inddragelse af den private sektors projektstyringskompetencer
  • Budgetsikkerhed
  • Projekter gennemført til aftalt tid, pris og kvalitet
  • Værn mod vedligeholdelsesefterslæb

Ulemper ved OPP

Følgende ulemper bliver typisk fremhævet ved OPP:

  • Tab af fleksibilitet pga. af OPP-aftalernes lange tidshorisont, f.eks. i forbindelse med senere budgetlægning
  • Transaktionsomkostninger som følge af en forholdsvis omfangsrig udbudsproces
  • Højere kapitalomkostninger ved anvendelse af privat finansiering
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762