• RSS
Lån Om långivning Ydelser på lån
Ydelser på lån


Lån i KommuneKredit kan optages som serielån, annuitetslån eller – med visse begrænsninger – som stående lån. De maksimale løbetider på lån er bestemt af reglerne i lånebekendtgørelsen.
 

Serielån


Serielån er karakteriseret ved, at afdragene er lige store gennem lånets løbetid. Restgælden bliver dermed nedskrevet med det samme beløb ved hver termin. Rentebeløbet vil imidlertid ændre sig. Hvis lånet f.eks. er hjemtaget med en fast rentesats, vil rentebeløbet falde i takt med at restgælden bliver mindre.

 


Annuitetslån

Annuitetslån er karakteriseret ved, at ydelserne er lige store gennem lånets løbetid, men fordelingen mellem rente og afdrag ændrer sig. Annuitetslån forudsætter, at renten er aftalt for hele lånets løbetid. Restgælden nedbringes løbende, og dermed vil rentebeløbet også blive mindre og mindre. Da ydelserne er lige store, vil afdragene tilsvarende blive større og større. Et annuitetslån er illustreret nedenfor.

 

 

Stående lån

Såfremt lånet optages som et stående lån, betales der løbende renter for den aftalte periode. Nedenfor ses eksempel på et 10-årigt lån, hvor der først betales afdrag (hele restgælden), når lånet udløber efter 10 år.

Lånebekendtgørelsens regler rummer kun i begrænset omfang mulighed for optagelse af stående lån.


 

Skriv til: Udlånsafdelingen

 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762