• RSS
Lån Vejledninger Kommunens finansielle politik

Finansiel politik i relation til langfristet gæld
 

I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i kommunens finansielle politik, som vedrører kommunens strategi for gældspleje.

Formålet med den finansielle politik er i relation til den langfristede gæld bl.a. at beskrive:
 

  • målene for den finansielle politik,
  • lovgivningsmæssige rammer og interne regler,
  • beslutningskompetencer og bemyndigelser,
  • rammerne for kommunens garantistillelse for lån til forsyningsselskaber, selv-ejende institutioner mv.,
  • hvilke lån og finansielle instrumenter der kan finde anvendes,
  • rammerne for rente- og valutaeksponeringer samt modpartsrisiko.
De opstillede forslag er ikke at opfatte som rådgivning med alene input fra KommuneKredits side, og KommuneKredit kan ikke stilles til ansvar for tab som følge af kommunens brug af de opstillede forslag i kommunens finansielle politik.

Input til finansiel politik


Skriv til: Udlånsafdelingen

 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762