• RSS
Lån Vejledninger Omregning af rentesatser

Omregning mellem rente- og betalingskonventioner


For at kunne sammenligne rentesatser med forskellige tilskrivningsintervaller skal renten omregnes til årlig effektiv bagudbetalt rente.

Omregningen foretages efter følgende formel:hvor
r = nominel rente i pct. (tilskrevet x gange pr. år)
n = antal tilskrivningsterminer pr. år
i = effektiv, årlig rente (i procent)

Bemærk, at formlen kan kun anvendes til omregning af en nominel rente til en årlig effektiv rente. Den omvendte beregning anvender en anden formel.

Figuren viser, hvordan beregningen skal foretages.

Eksempel

En rente på 5% p.a. er opgivet som en pengemarkedsrente med halvårlige betalinger. Hvad en den årlige effektive rente på obligationskonvention?

Først skal renten omregnes til en årlig effektiv pengemarkedsrenten:Dvs. 5,0625% p.a.

Så skal den årlige effektive pengemarkedsrente på 5,0625% omregnes til en årlig effektiv obligationsrente:Dvs. 5,13% p.a.

Renten på 5% p.a. med halvårlige rentetilskrivninger på pengemarkedsbasis svarer altså til en årlig effektiv rente på 5,13% p.a. ved obligationskonventionen.


Skriv til: Udlånsafdelingen


 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762