• RSS
Om KommuneKredit Uddannelsesfonden Elektronisk formular for kommuner og regioner

Elektronisk formular

Ansøger * 
SE nr. 
Projektets titel 
Kort beskrivelse af projektets formål og indhold 
Ansvarlige for projektet (adresse, tlf. og E-mail) 
Projektets medarbejdere (institution, konsulenter el. lign.) 
Projektets anslåede varighed 
Specifikation af det ansøgte beløb fra fonden 
Hvornår tænkes beløbet anvendt  
Hvordan tænkes projektet formidlet 
Har uddannelsesfonden tidligere givet tilsagn om støtte ?
Hvis ja, hvornår ? 
Supplerende oplysninger sendes til direktionssek@kommunekredit.dk
Dato 
Politisk leder *  


Få mere information hos Direktionen
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762