• RSS
Om KommuneKredit Uddannelsesfonden Elektronisk formular for organisationer

Online ansøgningsskema for organisationer

SE nr. 
Ansøger * 
Projektets titel 
Kort beskrivelse af projektets formål og indhold 
Ansvarlige for projektet (adresse, tlf. og E-mail) 
Projektets medarbejdere (institution, konsulenter el. lign.) 
Projektets anslåede varighed 
Specifikation af det ansøgte beløb fra fonden 
Hvornår tænkes beløbet anvendt  
Hvordan tænkes projektet formidlet 
Hvis ja, hvornår ? 
Supplerende oplysninger sendes til direktionssek@kommunekredit.dk
Dato 
Ansvarlig leder * 

Få mere information hos Direktionen
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762